The UK Nuclear Industry Association’s Chief Executive, Tom Greatrex, has welcomed today’s announcement hat the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Cwmni Egino will work together on proposals for the siting of a new nuclear development at Trawsfynydd, North Wales (link).

“Wales is home to two world-class nuclear sites and Trawsfynydd could play a key part in plans to supercharge new nuclear in the country. Given its rich history in producing clean, homegrown energy, it is a clear target for developers and this collaboration shows that the industry is serious about delivering on the vision set out by government in its energy security strategy.”

Welsh version / Fersiwn Cymraeg

Mae Prif Weithredwr Cymdeithas Diwydiant Niwclear y DU, Tom Greatrex, wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) a Chwmni Egino yn cydweithio ar gynigion ar gyfer lleoli datblygiad niwclear newydd yn Nhrawsfynydd, Gogledd Cymru:

 

“Mae Cymru’n gartref i ddau safle niwclear o safon fyd-eang, a gallai Trawsfynydd chwarae rhan allweddol mewn cynlluniau i ail-wampio’r diwydiant. O ystyried ei hanes cyfoethog o gynhyrchu ynni glân, mae’n darged clir i ddatblygwyr ac mae’r cydweithrediad hwn yn dangos bod y diwydiant o ddifrif ynglŷn â chyflawni’r weledigaeth a osodwyd gan y llywodraeth yn ei strategaeth diogelwch ynni.”