The UK Nuclear Industry Association’s Chief Executive, Tom Greatrex, has welcomed today’s announcement that the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Cwmni Egino to support their development of a new small scale nuclear project in North Wales (link):

“Wales is home to two world-class nuclear sites and Trawsfynydd could play a key role in providing a vital source of clean power to cut gas use and strengthen our energy security.

“Given its rich history in producing clean, homegrown energy, the site it is a clear target for developers and this collaboration shows that the industry is serious about delivering new projects.”

Fersiwn Cymraeg 

Mae Prif Weithredwr Cymdeithas Diwydiant Niwclear y DU, Tom Greatrex, wedi croesawu’r cyhoeddiad bod yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA)  wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Chwmni Egino i gefnogi datblygiad prosiect niwclear bach yng Ngogledd Cymru:

“Mae Cymru’n gartref i ddau safle niwclear o safon fyd-eang, a gallai Trawsfynydd chwarae rhan bwysig yn cynhyrchu trydan glân er mwyn torri ein dibyniaeth ar nwy a chryfhau ein diogelwch ynni.

“O ystyried ei hanes cyfoethog o gynhyrchu ynni di-garbon, mae’r safle yn darged clir i ddatblygwyr ac mae’r cydweithrediad hwn yn dangos bod y diwydiant o ddifrif ynglŷn â chyflawni prosiectau niwclear newydd.”

ENDS

Notes to editors:

  • The UK has five generating nuclear power stations, providing around 16% of the country’s electricity from 5.9 GW of capacity.
  • Two stations will retire by March 2024, and all but one will retire by March 2028.
  • Nuclear has saved the UK 2.3 billion tonnes of carbon emissions, far more than any other source. The saving is equivalent to all UK emissions from 2015 through 2020.

About the Nuclear Industry Association
As the trade association for the civil nuclear industry in the UK, the Nuclear Industry Association represents more than 250 companies across the UK’s nuclear supply chain.

Links
Visit our website: www.niauk.org
Follow the NIA on Twitter @NIAUK and LinkedIn

For further information, please contact:
Iolo James
[email protected]
07517108023